Digital Smile Design

Piękny uśmiech to indywidualny zespół cech twarzy Pacjenta, harmonia kształtu, proporcji oraz ekspozycji zębów w trakcie mówienia, uśmiechania się.

Digital Smile Design to technologia cyfrowa, której celem jest stworzenie jak najrealniejszej, opartej na obiektywnych zasadach  wizualizacji końcowego efektu leczenia.

Pierwszym etapem jest konsultacja stomatologiczna, w trakcie której lekarz dokonuje szczegółowej oceny uzębienia, wykonuje scan, zdjęcie tomograficzne, serię zdjęć obrazujących zewnętrzny wygląd zębów pacjenta oraz jego naturalny uśmiech.

Wszystkie te materiały trafiają do laboratorium protetycznego, które tworzy wirtualny projekt zębów oraz matrycę ( wax-up ), służącą do odlania materiałem do wypełnień tymczasowych planowanych zębów w jamie ustnej Pacjenta ( mock-up).

Dzięki tej metodzie Pacjent oraz lekarz mogą zobaczyć i ocenić efekt bardzo zbliżony do końcowego przed podjęciem leczenia.

Podczas takiej przymiarki w ustach, moża ocenić fonetykę, funkcjonalność i estetykę przyszłej pracy.

UŚMIECH TO BEZCENNA INWESTYCJA, NA KTÓRĄ TRZEBA SIĘ ZDECYDOWAĆ.