Implanty

Implanty zębów w STOM-MED Poznań

Obecnie optymalnym rozwiązaniem problemu brakującego zęba lub zębów jest wprowadzenie odpowiedniej ilości implantów. Implant jest precyzyjną, tytanową, ultrasterylną śrubą, która jest doskonale tolerowana przez żywe tkanki naszego organizmu. Implant, czyli filar umieszczony w kości, jest następnie obciążony koroną, którą idealnie dopasowuje się do reszty uzębienia. Korona do złudzenia imituje ząb własny Pacjenta, zapewniając wysoki efekt wizualny i trwałość odbudowy.

W przychodni stomatologicznej STOM-MED Poznań używamy implantów MIS firmy MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES LTD, należącej do światowej czołówki firm produkujących implanty. Firma powstała w 1995 roku i dziś MIS jest oferowany w 65 krajach na świecie, nadal dynamicznie się rozwijając.

Zabieg wszczepienia implantu przeprowadzany w Przychodni STOM-MED jest procedurą bezpieczną i nie powodującą dolegliwości bólowych. Zawsze zabiegi implantologiczne są zaopatrywane biologicznym opatrunkiem pochodzącym z własnej krwi pacjenta – APRF.

Współcześnie wskaźnik powodzenia tego typu zabiegów wynosi ok. 99%.

Implanty pomogą odzyskać piękny, swobodny uśmiech, zapewniają wysoki komfort użytkowania i trwałość rozwiązania.

Szablon chirurgiczny

Wraz z szybkim rozwojem technologii, w stomatologii pojawiły się innowacyjne technologie wspomagające pracę lekarza. Stomatologia cyfrowa oznacza wprowadzenie komputerowych, specjalistycznych oprogramowań do schematu leczenia pacjenta. Te technologie pozwalają, za pomocą technik cyfrowych, skutecznie i precyzyjnie zaplanować oraz zaprojektować, a następnie wydrukować na drukarce 3D indywidualny szablon, idealnie pasujący do warunków pacjenta.

W przychodni stomatologicznej STOM-MED Poznań najczęściej wprowadzamy implanty w szablonie chirurgicznym 3D MGUIDE. Jest to zestaw składający się z odpowiednio umocowanych metalowych prowadnic oraz wierteł jednostkowo przygotowanych dla każdego pacjenta, uwzględniających głębokość, na jaką chcemy wprowadzić implant oraz jego grubość. To najbardziej zaawansowane w branży implantologicznej rozwiązanie do chirurgii sterowanej.

Wydrukowany szablon 3D jest indywidualnie zaprojektowany dla każdego pacjenta w celu osiągnięcia idealnej precyzji wprowadzania implantów w optymalnym położeniu w kości.

Pacjent ma wprowadzony implant pod najwłaściwszym kątem dla przyszłej odbudowy protetycznej – co wiąże się z uniknięciem dodatkowych kosztów przyszłej pracy protetycznej.

Najbardziej pracochłonne i czasochłonne jest samo zaplanowanie i wykonanie  szablonu.  Sam zabieg wszczepienia implantu, a więc to, co najbardziej stresuje pacjentów, ulega znaczącemu skróceniu nawet do kilkunastu minut z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa oraz minimalnej inwazyjności zabiegu implantologicznego.

Przed zabiegowe planowanie komputerowe za pomocą specjalistycznego programu i użycie szablonu 3D pozwala na wszczepienie implantu idealnie względem otaczających zębów, wykorzystując jak najlepiej istniejące warunki kostne pacjenta. Brak cięć chirurgicznych eliminuje konieczność zakładania szwów. Dzięki temu gojenie dziąsła jest całkowicie bezbolesne i dużo szybsze w stosunku  do analogicznych sytuacji przy tradycyjnej metodzie wszczepienia implantu z nacinaniem dziąsła i odwarstwianiem kości.

Reasumując największe zalety użycia szablonu implantologicznego to:

 • optymalnie, komputerowo zaplanowana pozycja implantu,
 • brak pozabiegowych ran dziąseł,
 • brak powikłań w postaci zaniku kości spowodowanych odwarstwieniem dziąsła w trakcie zabiegu,
 • ze względu na brak cięć skalpelem znacznie szybsze gojenie miejsca zabiegu,
 • możliwość zaplanowania i wykonania korony tymczasowej przed zabiegiem

Implantologia natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa jest nowoczesną procedurą stomatologiczną, polegającą na ekstrakcji zęba i natychmiastowym wszczepieniu implantu w powstały po ekstrakcji zębodół.

Jest to zabieg całkowicie bezpieczny, mający bardzo pozytywny wpływ na proces gojenia się rany pozabiegowej.

Przebieg całego procesu w naszym gabinecie jest następujący :

 1. Wszystkie implantacje wykonujemy z wykorzystaniem szablony chirurgicznego. W tym przypadku jest podobnie, tak więc przygotowujemy szablon.
 2. Atraumatyczna czyli bardzo delikatna, nienaruszająca kości ekstrakcja zęba. Dzięki temu uzyskujemy zębodół równomiernie otoczony zdrową blaszką kostną. 
 3. Przygotowujemy APRF czyli fibrynę bogatopłytkową. Wykorzystujemy ją w trakcie implantacji i po jej zakończeniu wypełniając ranę pozabiegową.
 4. Zakładamy szablon i wkręcamy implant. W uzasadnionych przypadkach wypełniamy zębodół materiałem kościotwórczym.
 5. Zabieg implantacji kończymy wkręcając śrubę gojącą. Zalecamy śrubę indywidualną. Posiada ona duży zewnętrzny kołnierz osłaniający miejsce pozabiegowe.
 6. Jeżeli implant wszczepiony jest w tzw. strefie estetycznej, zęby przednie, istnieje możliwość założenia tymczasowej korony częściowo wyłączonej ze zgryzu. Nie ma ona walorów pełnowartościowego zęba, pozwala jednak zachowując pełną estetykę przetrwać czas ok. 3 miesięcy do momentu założenia korony ostatecznej.

  Decyzję o możliwości wykonania takiego zabiegu podejmuje lekarz podczas wizyty konsultacyjne. Opisana powyżej metoda ma jednak duże zalety i z pewnością należy ją rozważyć :

 1. Przyspieszone gojenie leczonego zęba.
 2. Znaczące skrócenie procesu od ekstrakcji do ostatecznej protetyki.
 3. Zmniejszenie ryzyka zaniku kości.
 4. Utrzymanie dziąseł na poziomie sprzed ekstrakcji.
 5. Estetyczne wypełnienie w trakcie procesu gojenia.   

Przykładowe schematy uzupełnień protetycznych osadzonych na implantach.

I. Brak zęba pojedyńczego

Porcelanowa korona mająca wsparcie na pojedynczym implancie jest rozwiązaniem nowoczesnym, optymalnym, nieingerującym w sąsiadujące zęby zdrowe. W Przychodni STOM-MED zdecydowanie rekomendujemy uzupełnienia oparte na implantach. 

Tradycyjnie taki ubytek uzupełniany był za pomocą mostu opartego na sąsiadujących zębach. W tym przypadku istnieje więc konieczność oszlifowania dwóch zdrowych zębów, dlatego też tego typu rozwiązanie wybierane jest przez pacjentów coraz rzadziej. 

II. Brak kilku sąsiadujących ze sobą zębów w odcinku bocznym szczęki

Podobnie jak w przypadku pojedynczego zęba, uzupełnienie brakującej części uzębienia można wykonać w sposób tradycyjny, mocując protezę na zdrowych zębach sąsiadujących, albo też opierając się na współczesnych rekomendacjach osadzając protezę na implantach.

Rozwiązanie tradycyjne, coraz rzadziej stosowane. Uzupełnienie ruchome: specjalne klamry umocowane na zębach zdrowych utrzymują  protezę częściową.

Najwyższy poziom pod względem wizualnym, estetycznym, trwałości i komfortu użytkowania zapewnia uzupełnienie oparte na pojedynczych implantach

Rozwiązaniem, dającym pacjentowi również duży komfort użytkowania jest most wsparty na dwóch implantach.

III. Proteza całkowita

Przemieszczająca się proteza może powodować dyskomfort a także przewlekłe stany zapalne śluzówki.

Proteza ruchoma zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu to proteza całkowita utrzymana na belce opartej na 4 implantach w żuchwie.

Rozwiązaniem najbardziej komfortowym i trwałym jest zawsze wykonanie protezy nieruchomej. W tym przypadku byłby to most wsparty na stałe na 6 implantach.