Tomograf CBCT

ACTEON X-MIND® TRIUM TRUE LOW DOSE – PRAWDZIWIE NISKA DAWKA.

Tomograf , ze zredukowanym natężenie prądu (mA) o 50% zmniejsza dawkę pochłoniętą przez pacjenta niemal dwukrotnie, nie powodując jednocześnie utraty jakości obrazu!

We współczesnej stomatologii tomografia zębów jest najdokładniejszym badaniem w diagnostyce stomatologicznej. Umożliwia tworzenie trójwymiarowych obrazów kości, zębów oraz tkanek miękkich. Zdjęcia CBCT pokazują najmniejsze nawet zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki,  pozwalają je dokładnie zlokalizować, zobaczyć i zmierzyć.

Zdjęcia tomograficzne zębów umożliwiają bardzo szczegółową ocenę ilościową i jakościową kości, a także stanu i położenia  zębów, kanałów korzeniowych i zmian zapalnych.

Badania tomografii komputerowej mają istotny wpływ na podejmowane decyzje dotyczącej planowanego leczenia.

Kolejną zaletą tomografu jest możliwość precyzyjnego planowania implantologicznego. Pomiar parametrów kości pozwala na podjęcie decyzji o możliwej implantacji. Tomografia umożliwia określenie optymalnego miejsce i kąta, a dzięki możliwościom pomiarowym możliwe jest wyliczenie długość i grubość przyszłego implantu. 

Na podstawie obrazu CBCT planujemy i wykonujemy szablony chirurgiczne używane niemal standardowo w naszej przychodni przychodni w trakcie zabiegów implantologicznych.


UŚMIECH JAK KAŻDA UDANA INWESTYCJA WYMAGA PRZEMYŚLANEJ STRATEGII DZIAŁANIA.