Implantacja natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa jest nowoczesną procedurą stomatologiczną, polegającą na ekstrakcji zęba i natychmiastowym wszczepieniu implantu w powstały po ekstrakcji zębodół.

Jest to zabieg całkowicie bezpieczny, mający bardzo pozytywny wpływ na proces gojenia się rany pozabiegowej.

Przebieg całego procesu w STOM-MED jest następujący :

 1. Wszystkie implantacje wykonujemy z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego. W tym przypadku jest podobnie, tak więc przygotowujemy szablon.
 2. Atraumatyczna czyli bardzo delikatna, nienaruszająca kości ekstrakcja zęba. Dzięki temu uzyskujemy zębodół równomiernie otoczony zdrową blaszką kostną. 
 3. Przygotowujemy APRF czyli fibrynę bogatopłytkową. Wykorzystujemy ją w trakcie implantacji i po jej zakończeniu wypełniając ranę pozabiegową.
 4. Zakładamy szablon i wkręcamy implant. W uzasadnionych przypadkach wypełniamy zębodół materiałem kościotwórczym.
 5. Zabieg implantacji kończymy wkręcając śrubę gojącą. Zalecamy śrubę indywidualną. Posiada ona duży zewnętrzny kołnierz osłaniający miejsce pozabiegowe.
 6. Jeżeli implant wszczepiony jest w tzw. strefie estetycznej, zęby przednie, istnieje możliwość założenia tymczasowej korony częściowo wyłączonej ze zgryzu. Nie ma ona walorów pełnowartościowego zęba, pozwala jednak zachowując pełną estetykę przetrwać czas ok. 3 miesięcy do momentu założenia korony ostatecznej.

  Decyzję o możliwości wykonania takiego zabiegu podejmuje lekarz podczas wizyty konsultacyjne. Opisana powyżej metoda ma jednak duże zalety i z pewnością należy ją rozważyć :

 1. Przyspieszone gojenie miejsca zabiegowego.
 2. Znaczące skrócenie procesu od ekstrakcji do ostatecznej protetyki.
 3. Zmniejszenie ryzyka zaniku kości.
 4. Utrzymanie dziąseł na poziomie sprzed ekstrakcji.
 5. Estetyczne wypełnienie w trakcie procesu gojenia.   

Na zdjęciach powyżej pokazujemy kolejne etapy zabiegu :

 1. Atraumatyczna ekstrakcja chorego zęba
 2. Założenie wcześniej przygotowanego szablonu
 3. Wkręcenie implantu
 4. Przykręcenie korony tymczasowej